Bewerkingen in droge grond akkerbouw/vollegrond

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Cultivateren

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij cultivateren zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Eggen, kopeggen, volvelds frezen

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij eggen, kopeggen, volvelds frezen zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Ruggenfrezen

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij ruggenfrezen zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Poten, planten en aanaarden

Totaalscore3
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof1

Bij poten, planten en aanaarden zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Zaaien

Totaalscore3
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof1

Bij zaaien zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Mechanische onkruidbestrijding

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij mechanische onkruidbestrijding zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Handmatige onkruidbestrijding

Totaalscore6
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof1

Bij handmatige onkruidbestrijding zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Handmatige gewasselectie

Totaalscore6
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof1

Bij handmatige gewasselectie zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: