Bewerkingen in droge grond

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Cultivateren

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij cultivateren zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Eggen, kopeggen, volvelds frezen

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij eggen, kopeggen, volvelds frezen zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Ruggenfrezen

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij ruggenfrezen zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Poten, planten en aanaarden

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij poten, planten en aanaarden zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Zaaien

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij zaaien zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Mechanische onkruidbestrijding

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij mechanische onkruidbestrijding zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Handmatige onkruidbestrijding

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij handmatige onkruidbestrijding zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Handmatige gewasselectie

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij handmatige gewasselectie zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: