Buisrailstoel

Naam Buisrailstoel
Sector Glastuinbouw
Omschrijving product Werkzaamheden waarbij langdurig wordt gestaan op een buisrailwagen kunnen gewisseld worden met zitten.
Arbovriendelijkheid De statische belasting ten aanzien van langdurig achtereen staan wordt verminderd.
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid Geen
Technische gegevens Toepasbaar op een buisrailwagen met een breedteverstelling van 38 cm tot 45 cm.
Door middel van gasveer in hoogte verstelbaar van 65 tot 85 cm.
Opties Een hoge of lage gasveer is mogelijk. Een lagere gasveer heeft minder stelbereik dan een hogere gasveer.
Door de flexibele veeropstelling kan men meebewegen waar door de reikwijdte kan worden beperkt.
Kosten € 595,00 excl. BTW
Leverancier(s) Via Stigas preventie-adviseur: Ton Joosten

ton.joosten@stigas.nl