Handel en afzet

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Beregenen, vernevelen, vochtig houden van planten en bloemen

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij beregenen, vernevelen, vochtig houden van planten en bloemen zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Verhandelen en verplaatsen van bloeiende planten en snijbloemen (stuifmeel)

Totaalscore 4
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij verhandelen en verplaatsen van bloeiende planten en snijbloemen (stuifmeel) zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Spoelen van wortelkluiten voor export

Totaalscore 12
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij spoelen van wortelkluiten voor export zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Persoonlijke bescherming:

Vochtig houden van opgeslagen product

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij vochtig houden van opgeslagen product zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Verhandelen van bladhoudende bomen, struiken, heesters, potplanten (aanhangend stof)

Totaalscore 4
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij verhandelen van bladhoudende bomen, struiken, heesters, potplanten (aanhangend stof) zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Verhandelen van bloeiende planten (stuifmeel)

Totaalscore 4
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij verhandelen van bloeiende planten (stuifmeel) zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: