Handelingen diervoerder

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Opslag en overslag

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij opslag en overslag van granen & rijst zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Malen van granen/zaden/maïs

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij malen van granen/zaden/maïs zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Schonen van graan, zaden, rijst

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij schonen van graan, zaden, rijst zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Persen

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij schonen van graan, zaden, rijst zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc)

Totaalscore12
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij algemene onderhoudswerkzaamheden (w.o. slijpen, controle van machines etc) zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc)

Totaalscore12
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij schoonmaakwerkzaamheden (cleaneren, vegen etc) zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: