Infokaarten Veilig en gezond werken - ook voor anderstaligen

Download the info cards in different languages.  

Stigas heeft diverse infokaarten ontwikkeld. In beeld en tekst staan de belangrijkste aandachtspunten op een rij om gezond en veilig te werken met betrekking tot onderstaande onderwerpen.

De kaarten zijn in verschillende talen beschikbaar en vormen als het ware een geheugensteuntje, naast vereiste schriftelijke en mondelinge instructies. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar risico’s, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en maatregelen. 

De infokaarten kun je hieronder downloaden en eventueel printen. 

Naar de infokaarten:

Interesse in een fysiek exemplaar? Mail dan naar: info@stigas.nl