Kinderen veilig op het erf

Het erf rondom het bedrijf is voor de meeste kinderen een favoriete speelplaats. Maar ze lopen er ook grote risico’s. Met onderstaande tips zorgt u voor een veilige omgeving. Ook voor de kinderen die op bezoek komen.

 • Verlies kinderen nooit uit het oog als u ze meeneemt tijdens werkzaamheden in het bedrijf.
 • Vriendjes en vriendinnetjes vormen een aparte groep die extra aandacht verdient. Nog minder dan uw eigen kinderen zien zij de gevaren die er (kunnen) zijn. Informeer deze kinderen goed en stel spelregels op waaraan ze zich moeten houden.
 • Steeds meer boeren stellen hun bedrijf open voor gasten. U kunt de gasten (veelal met kleine kinderen) uiteraard betrekken bij het boerenbedrijf, maar stel enkele spelregels op om te voorkomen dat er uit onwetendheid ongelukken gebeuren.
 • Veel kinderen rijden graag mee op de trekker. Dit is alleen toegestaan wanneer een aparte stoel of een veiligheidsgordel is aangebracht. Ieder jaar opnieuw komen kinderen onder de zware wielen terecht nadat ze van een rijdende trekker zijn gevallen.
 • Als u een hond wilt aanschaffen, let er dan op dat het dier kindvriendelijk is. Een goed getrainde hond houdt uw kind in de gaten en zal gaan blaffen als er gevaar dreigt.

Voorkomen van vallen en beknelling

 • Door de scharnierpaal van een hek schuin naar binnen toe te plaatsen, valt het hek door zijn eigen gewicht vanzelf dicht. Het hek blijft dan niet onbedoeld openstaan.
 • Maak de dubbele montering (dubbelluchtwielen) geborgd vast aan de stalmuur of een andere vaste plek in het bedrijf. Uw spelende kinderen kunnen dan niet bekneld raken onder een omvallend trekkerwiel.
 • Plaats een hekwerk voor zolderopeningen en langs de stortgaten en randen van mestsilo’s. Ook om de melkput in het tanklokaal is een hekwerk extra veilig.
 • Een volle kruiwagen die vlak bij de muur staat, kan gevaar opleveren. Kinderen kunnen aan de rand gaan hangen waardoor de kruiwagen naar de muur kan kiepen. Het kind raakt dan bekneld.
 • Plaats ladders buiten het bereik van kinderen. Als de ladder omvalt of wegglijdt, kunnen kinderen zich behoorlijk bezeren. Bovendien wordt het betreden van verdiepingsvloeren erdoor bemoeilijkt.
 • Zorg ervoor dat kinderen in de stal niet op de roosters en tussen de dieren komen. Als u een stier houdt, is extra aandacht gewenst.

Gevaarlijke werkzaamheden

 • Laat kinderen niet op uw bedrijf spelen als u stoomwerkzaamheden verricht. Als er loonwerkers op uw bedrijf werkzaam zijn, laat kinderen dan niet op het erf spelen.
 • Loop niet met een scherp voorwerp zoals een medicijnenspuit of mes voor u uit. Draag het met de punt naar beneden.
 • Laat kinderen niet spelen in de buurt van opslagplaatsen voor bijvoorbeeld zakken grasbrok, balen stro, gestapelde pallets of kuilbalen.
 • Gevaarlijke werkzaamheden waarbij u extra alert moet zijn op de veiligheid van kinderen zijn aardappelen rooien, gras kuilen en oprapen en onderhoudswerk.
 • Bij het mixen van mengmest kunnen dodelijke gassen vrijkomen. Laat kinderen daarom niet in of bij de stal spelen tijdens deze werkzaamheden. Sluit na afloop van de werkzaamheden de mixeropeningen zorgvuldig af met goed passende, sluitende deksels, zodat kinderen niet in de mixerput kunnen vallen.

Apparatuur en machines

 • Trek de stekker uit het stopcontact direct na het beëindigen van werkzaamheden met elektrisch gereedschap en onderhoudsapparatuur. Ook als u de werkzaamheden tussentijds even onderbreekt.
 • In de werkplaats is een centrale schakelaar voor het uitschakelen van de netspanning van alle stopcontacten een zinvolle veiligheidsvoorziening. Bijvoorbeeld een trekschakelaar met controlelamp.
 • Zorg dat de afscherming van draaiende poelies (bijvoorbeeld torensiloaandrijving) in goede staat verkeert.
 • Laat kinderen niet met lasapparatuur of met haakse slijpmachines omgaan.

Verkeer

 • De ligging van de (bedrijfs)gebouwen kan gevaarlijke (verkeers)situaties veroorzaken. Een bolle spiegel bij een onoverzichtelijk hoekpunt (bijvoorbeeld bij het woonhuis) is een eenvoudige maar doeltreffende oplossing.
 • Voorzie kinderfietsen van een oranje signaalvlag.
 • Als u de trekker of andere voertuigen niet gebruikt, haal dan de sleutel uit het contact. Ook als u maar even uitstapt.
 • Een achteruitrij-alarm op de trekkercombinatie voorkomt dat uw kinderen verrast worden door een plotseling achteruitrijdende trekker.
 • Zet de trekker altijd op de handrem.
 • Laat jongeren niet zonder trekkerbewijs op de trekker rijden. Als zij het voertuig niet onder controle hebben, kan dit levensgevaarlijke situaties opleveren.
 • Geef kinderen een opvallend veiligheidsvest ter verbetering van de zichtbaarheid.

Chemische middelen

 • Als u chemicaliën gebruikt zoals meststoffen, logen en zuren en bestrijdingsmiddelen is het van belang te zorgen voor een afsluitbare opslagruimte. Let erop dat na gebruik van de materialen de opslagruimte weer zorgvuldig wordt afgesloten en dat kinderen de ruimte niet kunnen openen.
 • Bewaar chemicaliën altijd in de originele verpakking. Het overgieten van chemicaliën in limonadeflessen of bloemspuiten wordt ten sterkste afgeraden.
 • Zorg voor een gaashok voor benzine, olie en smeermiddelen (zogenaamde BOS) met gaasdeur en een hoge sluiting. Het hok moet minimaal 10 meter van het bestaande gebouw geplaatst worden.
 • Het formalinebad voor de koeien ziet er voor kinderen uit als een aantrekkelijk speelbadje. Leer uw kinderen uit de buurt te blijven van dit bad. Dek het formalinebad af.
 • Een jerrycantuimelaar kan met een vergrendeling worden uitgevoerd.

Tot slot

Praat regelmatig met uw kinderen over hun speelgedrag en de risico's op het bedrijf. Laat in elk geval ook een risico-inventarisatie uitvoeren.