Tips: Veilig spelen op de boerderij

De boerderij en het erf zijn voor veel kinderen een favoriete speelplaats. Maar kinderen lopen er ook grote risico’s. Met onderstaande tips zorg je voor een veilige omgeving. Ook voor de kinderen die op bezoek komen.

 • Maak samen met je kinderen afspraken over wat wel en niet mag, en hang deze op een zichtbare plek op, raadpleeg hiervoor onze toolkit ‘Veilig spelen op de boerderij’
 • Laat kinderen nooit zonder toezicht zwerven op het erf en verlies kinderen nooit uit het oog als je ze meeneemt tijdens werkzaamheden.
 • Als er loonwerkers op je bedrijf werkzaam zijn, of andere bezoekers, laat kinderen dan niet op het erf spelen.
 • Zorg voor een omheinde plek waar kinderen veilig kunnen spelen met een hek dat niet gemakkelijk geopend kan worden. 
 • Voorzie kinderfietsen van een oranje signaalvlag en geef kinderen een opvallende overall en/of veiligheidsvest ter verbetering van de zichtbaarheid.
 • Vriendjes en vriendinnetjes vormen een aparte groep die extra aandacht verdient. Nog minder dan je eigen kinderen zien zij de gevaren die er (kunnen) zijn. Informeer deze kinderen goed en stel spelregels op waaraan ze zich moeten houden.
 • Steeds meer boeren stellen hun bedrijf open voor gasten/bezoekers of bewoners. Je kunt hen (veelal met kleine kinderen) uiteraard betrekken bij het boerenbedrijf, maar stel enkele spelregels op om te voorkomen dat er uit onwetendheid ongelukken gebeuren. Bekijk de Toolkit Veilig op Bezoek. Voor de inventarisatie van specifieke risico's en maatregelen (BHV/brandpreventie, kinderopvang, recreatie en boerderij educatie) verwijzen we naar de RIE van Stigas en de Arbocatalogi. Meer informatie over regelgeving voor multifunctionele landbouw? Raadpleeg dan deze handreikingen:
 • Oudere kinderen helpen vaak al mee op de boerderij. De algemene regels zijn:
  • Kinderen van 12 jaar en jonger werken niet.
  • 13-, 14- en 15-jarigen verrichten alleen lichte werkzaamheden.
  • 16- en 17-jarigen mogen alle werkzaamheden verrichten, behalve de werkzaamheden die voor hen verboden zijn en waar voldoende toezicht ontbreekt.

Kijk voor meer info over meewerkende kinderen en jongeren (wat wel en niet mag) in de arbocatalogus voor jouw sector onder het kopje jongeren: 

Tips en adviezen top 5 risico's

Onze tips bij de grootste risico's voor kinderen

Geen vragen en antwoorden gevonden.