Oogsten glastuinbouw

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Verhandelen en verplaatsen van bloeiende planten en snijbloemen (stuifmeel)

Totaalscore 4
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 1


Bij het verhandelen en verplaatsen van bloeiende planten en snijbloemen zijn de volgende maatregelen verstandig 

Persoonlijke bescherming: 

Oogsten van o.a. tomaten, komkommers, paprika’s, courgettes

Totaalscore 8
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 2


Bij het oogsten van o.a. tomaten, komkommers, paprika's en courgettes zijn de volgende maatregelen verstandig 

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Verwijderen van afgestorven planten 

Totaalscore 18
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3


Bij het verwijderen van afgestorven planten zijn de volgende maatregelen verstandig 

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming: