Oogstwerkzaamheden onder droge omstandigheden bloembollen

Oogsten onder droge omstandigheden

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3


Bij het oogsten onder droge omstandigheden zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: