Oogstwerkzaamheden onder droge omstandigheden bloembollen

Oogsten onder droge omstandigheden

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3


Bij het oogsten onder droge omstandigheden zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: