Op- en overslag en bewerking van droog product

Inhoudsopgave 

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Opslag en overslag van granen, graszaad

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij opslag en overslag van granen en graszaad zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Schonen van granen, zaden

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij het schonen van graden en zaden zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

In- en uitschuren van aardappelen/uien/bloembollen

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij het in- en uitschuren van aardappel/uien/bloembollen zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Sorteren en lezen van aardappelen/uien

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij het sorteren en lezen van aardappel/uien zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Pellen van bloembollen

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2


Bij het pellen van bloembollen zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Plantklaar maken bloembollen

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2


Bij het plantklaar maken van bloembollen zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Sorteren bloembollen

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2


Bij het sorteren van bloembollen zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: