Overige handelingen in de stal pluimvee

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Controle vanaf voergang tijdens voeren in kooisystemen

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij controle vanaf voergang tijdens voeren in kooisystemen zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Controle vanaf voergang buiten voertijden in kooisystemen

Totaalscore 2
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij controle vanaf voergang buiten voertijden in kooisystemen zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Eieren verzamelen + controle in voorruimte

Totaalscore 4
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij eieren verzamelen + controle in voorruimte zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Stro(oisel)verstrekking

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij stro(oisel)verstrekking zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Uitmesten kippenstal, met shovel/loader

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij het uitmesten van een kippenstal, met shovel/loader zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Stof verwijderen gangen, droog

Totaalscore 12
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij stof verwijderen gangen, droog zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Stof verwijderen gangen, nat

Totaalscore 8
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij stof verwijderen gangen, nat zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Reinigen van stal

Totaalscore 12
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij het reinigen van de stal zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: