Overige handelingen in de stal rundvee

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Melkverstrekking kalveren

Totaalscore 4
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij melkverstrekking kalveren zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Krachtvoerverstrekking

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij krachtvoerverstrekking zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Ruwvoer verstrekking

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij ruwvoer verstrekking zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Verstrekken medicijnen in poedervorm

Totaalscore 2
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij verstrekken medicijnen in poedervorm zijn de volgende maatregelen verstandig

Persoonlijke bescherming:

Controle vanaf voergang

Totaalscore 2
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij controle vanaf voergang zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Stro(oisel)verstrekking

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij stro(oisel)verstrekking zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Stof verwijderen gangen, droog

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij stof verwijderen gangen, droog zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Stof verwijderen gangen, nat

Totaalscore 4
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij stof verwijderen gangen, nat zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Reinigen van afdeling / stal

Totaalscore 8
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij reinigen van afdeling / stal zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: