Overige handelingen in de stal varkenshouderij

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Handmatig voeren varkens

Totaalscore 12
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij het handmatig voeren van varkens zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Ruwvoer verstrekking

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij ruwvoer verstrekking zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Controle vanaf voergang tijdens voeren

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij controleren van voergang tijdens voeren zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Controle vanaf voergang buiten voertijden

Totaalscore 2
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij controle vanaf voergang buiten voertijden zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Stro(oisel)verstrekking op dichte vloer

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij stro(oisel)verstrekking op dichte vloer zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Stof verwijderen gangen, droog

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij stof verwijderen gangen, droog zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Stof verwijderen gangen, nat

Totaalscore 8
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij stof verwijderen gangen, nat zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Reinigen van afdeling

Totaalscore 12
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij het reinigen van afdeling zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming: