Rookvrije werkplek

Stigas heeft materialen verzameld die bedrijven kunnen helpen hieraan bij te dragen en aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Je vindt ze op deze pagina. 

Wettelijk kader Rookvrije werkplek

Per 1 januari 2022 zijn de rookruimtes in alle (semi-) publieke, openbare en bedrijfsgebouwen gesloten. Dat is een van de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord.

Die afspraak geldt dus ook voor bedrijven en instellingen. Maar er is meer…

Recht op een rookvrije werkplek

Je medewerkers hebben recht op een rookvrije werkplek. Hier ben je als werkgever verantwoordelijk voor. Dat betekent dat er een rook(vrij)beleid moet zijn, passend bij de regels die vanaf 1 januari 2022 zullen gaan gelden.

Als werkgever moet je vanaf dan werkwijzen, regels en procedures vaststellen voor een rookvrije werkplek. Rookruimten moeten op 1 januari gesloten zijn en het is vanaf dan verboden te roken op alle werkplekken, dus ook in cabines van machines en buiten op plaatsen waar gewerkt wordt. Bovendien moet je als werkgever je medewerker aanspreken en handhaven wanneer het rookverbod overtreden wordt.

Je hebt als werkgever echter geen zeggenschap over het roken in een (niet doorbetaalde) pauze. Of over het roken buiten het bedrijfsterrein.

Moet jullie rookvrijbeleid opgesteld of aangepast worden?

Dan zijn er twee dingen waarmee je rekening moet houden:

  • Je moet het beleid motiveren aan de hand van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dat betekent dat het belang van jullie bedrijf groter moet zijn dan het belang van de medewerker. Een gezonde en rookvrije werkplek is al snel een zwaarwegend bedrijfsbelang.
  • Beschikt je bedrijf over een ondernemingsraad (OR) dan moet het in te voeren beleid vooraf met hen afgestemd zijn. De OR heeft namelijk instemmingsrecht. Instemmingsrecht is altijd nodig wanneer je personele regelingen of arbeidsomstandigheden wilt vaststellen of wijzigen. Rookbeleid valt hieronder.

Tot slot: feiten en cijfers roken op de werkvloer

Iedereen weet dat roken ongezond is. Wanneer je rookt, vergroot je de kans longaandoeningen, longkanker en de kans op hart- en vaatziekten. Toch rookt een kwart van alle medewerkers nog regelmatig. In de Tabaks- en Rookwarenwet staat dat medewerkers recht hebben op een rookvrije werkplek. Als werkgever ben je hier verantwoordelijk voor en moet je er voor zorgen dat deze wet nageleefd wordt. 

Een paar cijfers :

  • Ongeveer een kwart van de Nederlandse medewerkers rookt.  
  • 42% van de niet-rokers ondervindt hinder van passief roken (meeroken met rokers) op het werk.
  • De kans dat rokers tussen hun 45e en 65e overlijden is drie keer zo groot als mensen die nooit gerookt hebben. 
  • Rokers hebben een hoger ziekteverzuim dan niet-rokers. Rokers melden zich namelijk per jaar 2, dagen meer ziek dan niet-rokers. Dat is al gauw € 700.
  • Twee dagelijkse rookpauzes van 5 minuten kosten het bedrijf al snel een hele werkweek per jaar.  

Download onze factsheet over roken

Meer informatie?