Slachtproces

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Aanhangen kuikens/kippen

Totaalscore 18
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij aanhangen kuikens/kippen zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Dood-controle kuikens/kippen

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij dood-controle kuikens/kippen zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Kwaliteitscontrole kuikens/kippen

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij kwaliteitscontrole kuikens/kippen zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Controle en sorteren organen kuikens/kippen

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij controle en sorteren organen kuikens/kippen zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Oormerken uitlezen runderen/varkens

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij oormerken uitlezen runderen/varkens zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Onthuiden runderen

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij onthuiden runderen zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Slacht vleeskalveren

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij slacht vleeskalveren zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Slacht/organen snijden runderen/varkens

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij slacht/organen snijden runderen/varkens zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Wegen karkasonderdelen

Totaalscore 3
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 1

Bij wegen karkasonderdelen zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: