Verwerking en handel tuinzaden

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Op- en overslag

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij op- en overslag zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Schonen en sorteren

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij schonen en sorteren zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: