Verwerking en handel verse groenten en fruit

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Wassen van producten

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij wassen van producten zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Vochtige omstandigheden tijdens productieproces

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij vochtige omstandigheden tijdens productieproces zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: