Wassen van producten

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Spoelen aardappelen

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij het spoelen van aardappelen zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Schonen van prei/witlof

Totaalscore 8
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij het schonen van prei/witlof zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: