Wet verbetering poortwachter

In de Wet verbetering poortwachter is geregeld wat werknemers en werkgevers moeten doen om te zorgen dat langdurig zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan.

Procedures

Vastgelegd is welke partijen verantwoordelijk zijn voor de verschillende acties en welke procedures daarbij in acht genomen moeten worden. Wanneer een medewerker zich ziek meldt, moeten achtereenvolgens in een vastgelegd tijdpad stappen worden gezet, waaraan de werkgever en de werknemer zich hebben te houden. Zich onttrekken aan die verantwoordelijkheid kan leiden tot sancties voor werkgever en/of werknemer.

De basis van deze wet vindt u terug in de verzuimkalender van dit dossier.