Vertrouwenspersoon Groen, Grond en Infrastructuur

Stigas vervult de functie van vertrouwenspersoon voor de sector Groen, Grond en Infrastructuur. Medewerkers uit deze sector die tijdens het werk last hebben van agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie kunnen bellen met de vertrouwenspersoon. Maar ook medewerkers die een misstand of integriteitskwestie willen melden. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via met 085 - 044 07 00, optie 1 (van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 – 17.00 uur). Mailen kan ook: vertrouwenspersoon@stigas.nl.

Waar is de vertrouwenspersoon voor?

Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van de medewerker die hulp en advies nodig heeft. Hij of zij biedt een luisterend oor en begeleidt zo nodig jouw medewerker bij het zoeken naar een oplossing en bijvoorbeeld het indienen van een klacht. Om problemen met belangen te voorkomen kun je geen eigen personeelsfunctionaris of bedrijfsarts als vertrouwenspersoon benoemen. Dit staat in de richtlijn van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Vanaf 17 december ’23 is de Wet Bescherming Klokkenluiders van kracht voor alle bedrijven met 50 of meer werkenden. Deze bedrijven zullen onder andere een interne meldregeling moeten hebben voor misstanden of andere integriteitskwesties. Medewerkers die een dergelijke melding willen doen kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenspersoon van Stigas. De vertrouwenspersoon kan de medewerker ondersteunen bij de melding, dan wel deze namens de melder doen bij het op grond van de interne meldregeling van het bedrijf aangewezen meldpunt.

De Stigas Vertrouwenspersoon

Je kunt de vertrouwenspersoon van Stigas inschakelen als externe vertrouwenspersoon. Zij kunnen het volgende voor jou en jouw medewerkers betekenen:

  • de eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Dit kan telefonisch, maar ook op een veilige plaats buiten het bedrijf;
  • nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • slachtoffers informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • doorverwijzen naar een andere instantie, bijvoorbeeld een mediator;
  • het management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag, dan wel niet-integer handelen;
  • gevallen van ongewenst gedrag registreren op een beveiligde plaats;
  • het ondersteunen van medewerkers die een melding willen doen van een misstand of andere integriteitskwestie en eventueel doen van de melding namens de melder.

Informeer je medewerkers

Download de flyer(s) voor jouw sector en informeer je medewerkers. Dat kan door de flyer te mailen, toe te voegen aan het introductiemateriaal voor nieuwe medewerkers en op te hangen op een centrale plek in je bedrijf. Je kunt ook op je website vermelden dat jullie de vertrouwenspersoon via Stigas hebben geregeld.

PDF vertrouwenspersoon in verschillende talen:

 

Vertrouwenspersoon Groen, Grond en Infrastructuur

PDF vertrouwenspersoon Groen, Grond en Infrastructuur

Waarom Stigas

  • Sectorspecifiek
  • Gewaardeerd met een 8+
  • 14.000 bedrijven gingen je voor