‘Alle bedrijven een RIE!’

RIE

Dit is de ambitie waar Stigas dit jaar op inzet, aldus Math Creemers, directeur Stigas. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) is immers de basis voor veilig, gezond en duurzaam werken. Met de RIE breng je op een gestructureerde manier de risico’s op je bedrijf in kaart en weet je direct ook waar nog verbeteringen mogelijk zijn. 

Veel redenen om de RIE te doen

Er zijn eigenlijk geen redenen te bedenken waarom je de RIE niet zou uitvoeren. Maar wel genoeg redenen om het juist wel te doen. Het belang van je eigen gezondheid bijvoorbeeld en die van je eventuele gezinsleden en medewerkers, maar ook het belang van een gezonde sector. Dit is de reden dat Stigas voor dit jaar van de RIE een speerpunt heeft gemaakt en alles op alles zet om bedrijven te overtuigen van het nut van de RIE. In de loop van het jaar zullen bedrijven in de sector dan ook op meerdere manieren worden uitgenodigd om met de RIE aan de slag te gaan, voorzover ze dat niet al hebben gedaan. De afgelopen jaren gingen je al bijna 10 duizend bedrijven in de sector voor!

Meer informatie