Corona: tips voor goed ventileren

Ventileren

Tijdens onze bedrijfsbezoeken in het kader van de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) bespreken we ook de coronamaatregelen die worden genomen. Daarbij constateren we dat veel agrarische en groene bedrijven hun coronamaatregelen netjes op orde hebben. Een punt waar we nog wel wat extra aandacht op willen vestigen, is het ventileren van bedrijfsruimtes en kantoren.

Goed ventileren is noodzakelijk om overdracht van bacteriën en virussen, zoals corona, te beperken. Dit zijn onze tips:

  • Zorg voor voldoende en regelmatige ventilatie van werkruimten en gemeenschappelijke voorzieningen met natuurlijke ventilatie (openen ramen en deuren) of met mechanische ventilatie. Let op dat de luchtstroom direct naar buiten toe gaat en niet door verschillende (werk)ruimtes gaat.              
  • Ventileer zo veel mogelijk. Het liefst tijdens het werk of vergaderingen. Bijvoorbeeld via openstaande ramen en ventilatieroosters. Nu in de winter zal dit niet altijd comfortabel zijn. Zet dan na het gebruik van (gemeenschappelijke) ruimtes en/of tijdens pauzes de ramen minimaal 15 minuten open om de lucht te verversen.
  • Veel systemen met mechanische ventilatie zijn zo ingesteld dat ze net voor werktijd beginnen met ventileren en na werktijd stoppen of minder ventileren. Laat de ventilatie bij voorkeur 24 uur per dag doordraaien. Zorg er in elk geval voor dat de ventilatie 2 uur voor de eerste medewerkers beginnen ingeschakeld wordt en pas 2 uur nadat de laatste medewerker is vertrokken stopt of over gaat op een lagere stand.
  •  Voorkom dat de ventilatie in de winterstand staat, waarbij afgezogen (warme) lucht deels wordt hergebruikt om te voorkomen dat er 100% koude lucht opgewarmd moet worden. Hergebruik van lucht kan er voor zorgen dat aanwezige virusdeeltjes weer naar binnen worden geblazen. Vraag eventueel advies aan de installateur.
  • Gebruik geen individuele ventilatoren. Deze kunnen het virus juist verspreiden.
  • Ventileer ook in bedrijfswagens en cabines van zelfrijdende machines zo veel als mogelijk en zorg dat ventilatie niet in recirculatiestand staat. 

Tot slot: als je coronachecklist nog niet hebt gedownload, kun je dat hier doen. Hiermee inventariseer je de maatregelen die je neemt om besmetting met het coronavirus zo veel als mogelijk te voorkomen. Voeg de checklist toe aan je risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). De coronachecklist moet namelijk een onderdeel zijn van de RIE.