Audit Stigas: weer in één keer geslaagd!

Audit Stigas: weer in één keer geslaagd!

Stigas heeft de audit op 19 juni jl. in het kader van haar arbo- en ISO-certificering glansrijk doorstaan. Voor het eerst is geaudit voor de nieuwe ISO-norm 9001-2015.

Tijdens de audit is uitvoerig de unieke sectoraanpak onder de loep genomen en in het bijzonder de wijze waarop Stigas binnen de agrarische en groene sector invulling geeft aan duurzaam werken.

Stigas werd geprezen voor de wijze waarop snel geanticipeerd wordt op ontwikkelingen in de maatschappij en in de sector en de dienstverlening hierop afstemt. Als voorbeelden werden genoemd de huidige aanpak van het nog te hoge aantal ongevallen en de gezondheidsrisico’s van het blootstaan aan stoffen. Verder werden als bijzonder sterke punten genoemd:

  • de forse vooruitgang met de doorontwikkeling en de uitrol van het afgelopen jaar volledig vernieuwde systeem voor de uitvoering van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE)
  • de sterke inrichting van het managementsysteem, nu ook voor ISO 9001-2015, met ondermeer een duidelijk uitgewerkt Jaarplan, Activiteitenplan en KPI’s op basis van een context-, stakeholder- en risicoanalyse
  • de mooie uitgewerkte en integraal vormgegeven bedrijfsrapportages en sectorrapportages rond het thema duurzame inzetbaarheid
  • het vroegtijdig inspelen op de nieuwe AVG regelgeving binnen de organisatie en de wijze waarop deze is geïmplementeerd.

Esther de Graaff, kwaliteitscoördinator Stigas: ”De uitslag is een compliment voor de wijze waarop  Stigas het afgelopen jaar voortdurend met haar dienstverlening heeft ingespeeld op ontwikkelingen in de markt en op klantsignalen. Dit is een mooie stimulans om op deze weg verder te gaan.”
Voor meer informatie: Esther de Graaff, mail naar Esther.de.Graaff@Stigas.nl