Campagne ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’

Campagne ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’

Filmpje toont belang risico-inventarisatie en -evaluatie voor melkveehouders

ZuivelNL heeft een filmpje uitgebracht waarin het belang van gezond en veilig werken en het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (kortweg: RIE) wordt uitgelegd.
Het filmpje is onderdeel van de campagne ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’. ZuivelNL organiseert deze campagne samen met Stigas.

RIE: risico’s in kaart én maatregelen inplannen

Vorig jaar heeft Stigas speciaal voor melkveehouders een nieuwe systematiek ontwikkeld om de risico’s op melkveehouderijen in kaart te brengen én te beheersen: via een gebruiksvriendelijk digitaal systeem kunnen ze eenvoudig hun risico’s in kaart brengen en verbeteracties inplannen. Het systeem herinnert hen er vervolgens aan deze acties uit te voeren. Bedrijven die met een RIE hun risico’s beheersen, hebben minder kans op ongevallen en verzuim. Bovendien voldoen ze dan aan de wettelijke eisen en dat voorkomt boetes.

Te veel ongelukken

“Er gebeuren nog steeds te veel ongelukken op melkveebedrijven”, aldus Wilco Brouwer de Koning van de LTO vakgroep Melkveehouderij. “Als we niets doen, zal dit alleen nog maar toenemen. Dit heeft onder andere te maken met bedrijven die groeien , de vergrijzing die ook onder melkveehouders plaatsvindt en het groeiende aantal nevenactiviteiten op veel bedrijven. Op zich hoeven deze ontwikkelingen geen probleem te zijn, als je de risico’s die erbij horen maar goed in beeld hebt en maatregelen treft om ze te beheersen.”

Voorlichtingsmaterialen

Het komende jaar worden melkveehouders via verschillende media over het belang van veilig en gezond werken geïnformeerd, waarbij de flyer en het filmpje ondersteunende tools zijn. Deze materialen zijn inmiddels ook onder de aandacht gebracht van alle NZO-zuivelbedrijven, om hen de mogelijkheid te bieden elementen van de campagne mee te nemen in hun contacten met hun leden melkveehouders of leveranciers. In het kader van deze campagne bestaat bovendien de mogelijkheid voor aan ZuivelNL verbonden organisaties (LTO, NMV en NZO) om een adviseur van Stigas uit te nodigen voor bijeenkomsten, waar men het onderwerp gezond en veilig werken in de melkveehouderij aan de orde wil laten komen. De eerste tien aanvragen voor een adviseur zijn gratis.