Branchedag Fruitteelt

Branchedag Fruitteelt

Op dinsdag 5 juni organiseerde Stigas in de Betuwe (Buren) een branchedag over de fruitteelt. De preventieadviseurs, bedrijfsartsen en re-integratieadviseurs bogen zich over de ontwikkelingen in deze sector, de werkzaamheden, de organisatie van het werk en de risico’s die daarbij horen. Herman Bus van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) gaf een presentatie over waar de sector op dit moment staat en er werd een bezoek gebracht aan fruitbedrijf Hakkert dat zich toelegt op onder andere de teelt van de grote zoete kers, ook wel ‘megakers’ genoemd.