Auditor complimenteert Stigas met unieke sectoraanpak

Auditor complimenteert Stigas met unieke sectoraanpak

Op 3 en 23 juni is Stigas geaudit door DNV. De audit vond plaats voor het Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten, versie 1 en ISO 9001:2008. De audit is zondermeer succesvol verlopen. Stigas kreeg veel complimenten, onder andere voor de grote kennis van de sectoren waarvoor het werkt, de mooie brancheanalyses, de heldere doelstellingen en de grote aandacht voor preventie die Stigas uniek maakt. Ook was men enthousiast over de wijze waarop Stigas namens de sector samenwerkt met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten bij het omgaan met beroepsziekten en de uitvoering van de RI&E. “Een voorbeeld voor andere sectoren”, aldus DNV.