Checklist corona beschikbaar voor de risico-inventarisatie en –evaluatie

Checklist corona

Voor de agrarische en groene sectoren is vanaf vandaag een coronachecklist beschikbaar. De checklist is een aanvulling op de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) en is ontwikkeld door Stigas. Met de checklist kunnen bedrijven nagaan of de maatregelen die zij nemen tegen de verspreiding van het coronavirus voldoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Bedrijven die inmiddels gebruik maken van de digitale RIE van Stigas kunnen maatregelen die uit de checklist naar voren komen uploaden in het RIE-systeem, waarmee deze onlosmakelijk deel uitmaken van de RIE. 

De Inspectie SZW verwacht van bedrijven dat ze in hun RIE aandacht besteden aan besmettingsgevaar door het coronavirus en controleert daar tijdens inspecties op. De Inspectie SZW geeft aan dat de checklist een goed hulpmiddel is voor bedrijven om hun RIE uit te werken. 

De bedrijven die inmiddels met de digitale RIE van Stigas werken, worden de komende dagen  individueel geattendeerd op de nieuwe checklist.

Vragen?

  • Lees de bijbehorende handleiding bij de coronachecklist.
  • Voor bedrijven die al werken met de RIE van Stigas, neem contact op met je Stigasadviseur.
  • Heb je nog geen RIE, dan is dit wellicht een goed moment om hiermee te starten. 
    Mail voor meer informatie naar info@stigas.nl.