CONO Kaasmakers en Stigas werken samen voor meer veiligheid op melkveebedrijven

CONO Kaasmakers en Stigas werken samen voor meer veiligheid op melkveebedrijven

MIDDENBEEMSTER, 1 juni - CONO Kaasmakers en Stigas hebben zojuist, toepasselijk op Wereld melkdag, een handtekening gezet onder een bijzonder samenwerkingscontract. De 465 aangesloten melkveehouders bij CONO kunnen vanaf vandaag kosteloos gebruik maken van de nieuwe risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) van Stigas.

In het kader van het Caring Dairy duurzaamheidsprogramma schenkt CONO Kaasmakers dit jaar extra aandacht aan de veiligheid van ondernemers en hun familieleden op het melkveebedrijf. Het uitvoeren van de RIE van Stigas is vanaf dit jaar een nieuw onderdeel van het duurzaamheidsprogramma. “Voor CONO is veiligheid voor onze medewerkers in de kaasmakerij erg belangrijk. Er wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en risicovolle situaties. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat het veehouder-beroep fysiek zwaar is en er relatief vaak ongelukken gebeuren op het melkveebedrijf. Met deze RIE willen we veehouders faciliteren bij het in kaart brengen van onveilige situaties en het voorkomen van ongelukken” aldus duurzaamheidsmanager Grietsje Hoekstra.

Stigas heeft samen met CONO kaasmakers een volledig nieuwe RIE voor melkveebedrijven ontwikkeld, waarmee op een eenvoudige manier met behulp van een online vragenlijst de risico’s en gevaarlijke situaties op het bedrijf in kaart worden gebracht en mogelijke verbetermaatregelen worden bepaald. “Onze visie is dat veilig en gezond werken onlosmakelijk deel uitmaakt van duurzaam ondernemen. Alleen als aandacht voor veiligheid een plek krijgt in het ondernemingsbeleid op de bedrijven kunnen we ongevallen voorkomen. Deze unieke samenwerking laat zien dat CONO niet alleen deze visie deelt maar ook daadwerkelijk handen en voeten geeft”, aldus Math Creemers, directeur Stigas.

De RIE wordt minimaal eens per 4 jaar geactualiseerd. Naast dat deze bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid van de ondernemer en zijn eventuele medewerkers, voldoet hij tevens aan de wettelijke verplichting om een RIE uit te voeren. Bovendien staat hij sterker als er onverhoopt toch iets gebeurt. De bedrijven die lid zijn bij CONO kunnen gratis gebruik maken van de RIE. Ook is het mogelijk dat de ondernemer zich bij de uitvoering laat ondersteunen door een Stigas adviseur of deze laat toetsen. Dit regelt de ondernemer zelf rechtstreeks met Stigas.

Foto onderschrift:
Grietsje Hoekstra Manager Duurzaamheid van CONO Kaasmakers en Math Creemers, directeur Stigas, ondertekenen het samenwerkingscontract bij firma Konijn in Middenbeemster.