Coronatests voor medewerkers zorgboerderijen

coronatest voor medewerkers zorgboerderij


Medewerkers van zorgboerderijen die direct contact hebben met cliënten en klachten hebben, kunnen een coronatest laten doen bij een GGD. Stigas meldt medewerkers die in aanmerking komen voor een coronatest aan bij de GGD.  Deze service is gratis voor zorgboerderijen die zijn aangesloten bij Stigas.

De service werkt als volgt:

  1. Je meldt de medewerker(s) aan bij Stigas. 
    Via de mail info@stigas.nl of telefonisch op 085 – 044 07 00, optie 1. 
    Vermeld daarbij de gegevens van de medewerker en op welk telefoonnummer hij/zij bereikbaar is. 
  2. Onze bedrijfsarts neemt telefonisch contact op met jouw medewerker(s) en maakt aan de hand van het gesprek een goede inschatting of een coronatest wel of niet zinvol is.
  3. De bedrijfsarts verzorgt de aanmelding bij de GGD en de werknemer wordt ingepland voor de test.
  4. De werknemer en de bedrijfsarts krijgen de uitslag van de test. De werknemer krijgt een advies over werk. 

Kosten?

De coronatesten door een GGD zijn op dit moment gratis voor zorgmedewerkers met klachten. Het organiseren hiervan door Stigas maakt deel uit van de dienstverlening van Stigas voor aangesloten zorgboerderijen. We brengen hiervoor geen aanvullende kosten in rekening. 

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met de Stigas Servicedesk.
Mail: info@stigas.nl 
Telefoon: 085 – 044 07 00, optie 1