De glastuinbouw onderzoekt duurzame inzetbaarheid via sectoranalyse 

duurzame in zetbaarheid

In de glastuinbouw wordt dit jaar een zogenaamde sectoranalyse uitgevoerd. De sectoranalyse kijkt naar de stand van zaken rondom duurzame inzetbaarheid bij bedrijven. Op basis van de resultaten kijkt de sector of en zo ja welke aanvullende activiteiten nodig zijn. Het uiteindelijke doel is om werknemers in de sector zo gezond mogelijk en met plezier te laten werken.

Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid

De sectoranalyse bestaat uit twee fases. De eerste fase is een onderzoek op basis van een literatuuranalyse en verschillende rondetafelgesprekken. Deze fase is in juli afgerond. 
Fase twee is een enquête die wordt gehouden onder werknemers en werkgevers. De enquête wordt in oktober 2021 gestart. Werknemers worden online benaderd en werkgevers telefonisch. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland, Plantum NL, FNV en CNV Vakmensen.

Financiering van de sectoranalyse 

De sectoranalyse wordt uitgevoerd met financiële steun van de overheid via de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) en het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Actor Bureau voor sectoradvies voert in samenwerking met onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers en met onder meer input van Stigas de sectoranalyse uit. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Max de Kok (Beleidsmedewerker Actor Bureau voor sectoradvies) via max.de.kok@actor.nl of 06-14993192.

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door financiering van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de glastuinbouw.
Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema's zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren
.