De week van de teek gaat van start: Systematisch controleren, onderzoek en een norm voor beschermende kleding tegen tekenbeten

De week van de teek gaat van start: Systematisch controleren, onderzoek en een norm voor beschermende kleding tegen tekenbeten

Met de start van de lente begint ook het tekenseizoen. Wie in het groen werkt of recreëert, loopt een verhoogd risico op een tekenbeet. Controleren op teken is daarom belangrijk. Hier wordt aandacht voor gevraagd in de Week van de Teek die vandaag start tot en met 22 april. Deze week wordt georganiseerd door een groot aantal organisaties en ook mede door Stigas.

Teken: de risico’s

Teken zijn heel kleine spinachtige beestjes die leven van bloed. Ze zitten in de buurt van bomen en struiken, in hoog gras en tussen dode bladeren. Teken kunnen zich vastbijten in de mensenhuid. Van een tekenbeet kunt u onder andere de ziekte van Lyme krijgen. Om dit te voorkomen is het belangrijk uzelf op tekenbeten te controleren nadat u in het groen bent geweest. Haal de gevonden teken snel weg en houd uw gezondheid in de gaten. Als leidraad bij het controleren kan deze animatie (4 minuten) worden gebruikt. Wilt u weten waar de teken zich bevinden, kijk op tekenradar.nl.

Onderzoek teken, tekenbeten en de ziekte van Lyme in de bos, natuur, hoveniers- en groenvoorziening sector

Stigas heeft in 2017 samen met FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen, de VBNE, Branchevereniging VHG en CUMELA Nederland onderzoek gedaan naar de preventie van tekenbeten onder werkgevers en werknemers. In 2009/2010 werd een vergelijkbaar onderzoek gehouden in de bos en natuur en de hoveniers- en groenvoorziening sector. Uit de eerste resultaten komt naar voren dat werknemers veel weten over de risico’s van teken, beschermende maatregelen nemen en zich ook regelmatig controleren. De rapportages voor de afzonderlijke sectoren komen later dit voorjaar beschikbaar.

Norm voor kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten gepubliceerd
Bescherming tegen tekenbeten is belangrijk voor iedereen die regelmatig in de natuur werkt of recreëert. Kleding geïmpregneerd met permethrine is hiervoor een persoonlijk beschermingsmiddel. De norm NEN 8333 omschrijft de kwaliteitseisen voor deze kleding en hoe deze kleding gebruikt en onderhouden moet worden.

Onderzoek naar langdurige Lymeklachten

Het is nog onbekend waarom sommige mensen wel klachten houden na behandeling van de ziekte van Lyme en anderen niet. Het LymeProspect-onderzoek – een samenwerking van RIVM, Radboudumc, AMC en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn – zal hier meer inzicht in geven. Met de resultaten hopen de onderzoekers voorstellen te kunnen doen voor behandelingen die langdurige klachten na Lyme kunnen voorkomen of genezen. Mensen die beginnen met een antibioticakuur tegen een rode ring of vlek of andere vorm van de ziekte van Lyme kunnen meedoen aan het onderzoek. Hun gezondheid wordt gevolgd via bloedafnames en vragenlijsten. De mensen die na een jaar nog klachten hebben worden vergeleken met de mensen die geen klachten meer hebben. Mensen kunnen zich aanmelden op www.tekenradar.nl/ of via hun (huis)arts.