Werkgevers scoren 8+ voor de RIE van Stigas

Werkgevers scoren 8+ voor de RIE van Stigas

In 2017 scoorden werkgevers een 8+ voor de RIE van Stigas. Uit het klanttevredenheidsonderzoek, dat Stigas jaarlijks houdt, bleek dat de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe RIE door bijna 80% van de werkgevers ‘goed tot uitstekend’ wordt beoordeeld. Verder zijn werkgevers tevreden tot zeer tevreden over de ondersteuning door de preventieadviseur. Zelfs 94% beoordeelt de deskundigheid ‘goed tot uitstekend’