Dit jaar zeven dodelijke slachtoffers tijdens het werk in agrarisch en groen

Veilig op 1

Veilig op 1-week nog steeds hard nodig


Van 14 tot en met 18 september organiseert het platform Zero Accidents voor de tweede keer de Veilig op 1-week. Hoewel de afgelopen jaren op het gebied van veiligheid goede stappen zijn gezet, zijn we er nog niet: vorig jaar stond de agrarische sector op nummer 3 als het gaat om ernstige ongelukken op het werk. Dit jaar zijn er tot nu toe zes ongelukken met zeven dodelijke slachtoffers te betreuren. 

Dit jaar is er in de week speciaal aandacht voor het veilig werken met machines. De meeste ongelukken in de agrarische en groene sector gebeuren namelijk met machines. 

Feiten en cijfers

57 procent van de dodelijke ongelukken gebeurde de afgelopen tien jaar op of in de buurt van een machine. In totaal ging het om 82 dodelijke ongelukken, gemiddeld acht per jaar. Bij de zeven dodelijke slachtoffers dit jaar ging het drie keer om een ongeluk met een (rijdende) machine. 

  • De meeste ongelukken gebeuren tijdens het bedienen, verhelpen van storingen en verstoppingen en het schoonmaken van machines. 
  • Ernstige ongelukken gebeuren meestal met trekkers, heftrucks, rooimachines, graafmachines, verreikers en shovels. Vaak met de 
  • beweegbare delen: de afscherming, de noodstop of de beveiliging tegen ongewenst opstarten ontbreekt. Of de machine is in slechte conditie. 
  • In de meeste gevallen wordt iemand geplet, bekneld of overreden. Bij niet-dodelijke ongelukken verliezen mensen vaak een arm of been. 

Bewustwording en in gesprek gaan

De Veilig op 1-week is een initiatief van het Platform Zero Accidents en wordt gecoördineerd door Stigas. De deelnemers aan het platform organiseren deze week meerdere activiteiten, zoals een webinar over de risico’s van machines die je zelf bouwt of verbouwt. Ook zijn er speciale toolboxen (een soort workshops) over machineveiligheid en er wordt aandacht gevraagd voor het Meldpunt onveilig werk. Alle activiteiten staan op de actiepagina van de veilig op 1-week 2020.  

Bewustwording en ‘gewoon doen’

Wim van den Boomen, namens LTO Nederland werkgeversvoorzitter van Stigas: “Veilig werken met machines begint met bewustwording. En alert zijn op hoe vaak je ‘even snel’ iets net niet helemaal veilig doet. Elk ongeluk is er een te veel. En vergeet het leed dat het met zich meebrengt niet. Zolang er nog dingen misgaan, blijven wij ons onverminderd inspannen voor een veilige werkplek.”

Jeroen Brandenburg, namens FNV werknemersvoorzitter van Stigas:  “Als er ook maar iets met een machine aan de hand is, ga je er niet mee werken. Daar kan en mag geen discussie meer over zijn. Check daarom voordat het werk begint altijd eerst de veiligheid van de machines. Om ondernemers en medewerkers hierbij te helpen hebben we posters gemaakt. Als iedereen in de sector zich daar vanaf nu aan houdt, is het aantal ongevallen met machines volgend jaar drastisch gedaald. Zo ingewikkeld is het namelijk niet. Het is een kwestie van gewoon doen.” 

Platform Zero Accidents

In het platform werken de volgende partijen samen: LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV, CNV vakmensen, VBNE, AVIH, Fedecom, Nevedi, ForFarmers, Agrifirm, Nijhof-Wassink, ZuivelNL, RIVM, Inspectie SZW en Stigas.