Doorwerken tot na je 65ste: kan, maar gaat meestal niet vanzelf!

Doorwerken tot na je 65ste: kan, maar gaat meestal niet vanzelf!

Recent stelde de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) dat werknemers niet in staat zijn om langer door te werken dan hun 65ste, terwijl de overheid dat wel van ze vraagt. “Vooral voor laagopgeleiden is de fysieke belasting simpelweg te zwaar”, stelt de NVAB. Ook de ongezonde levensstijl van veel mensen zou langer doorwerken in de weg staan, aldus de NVAB.

Aanpak kan per bedrijf verschillen

Sinds 2008 begeleidt Stigas ondernemers die willen werken aan een vitaal bedrijf, waarin medewerkers duurzaam werken. “Omdat elk bedrijf uniek is, is hier geen standaardaanpak voor”, aldus Math Creemers, directeur Stigas. “Samen met de ondernemer gaan we op zoek naar de juiste route. Die begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Daarna worden de volgende stappen samen met het bedrijf en de medewerkers bepaald. Dat kan de inzet van vitaliteitsscans zijn, speciale aandacht voor opleiding en/of leefstijl, een aanpassing van de werkplek of het opstellen van actuele risico-inventarisatie en -evaluatie.” Op deze manier heeft Stigas de afgelopen jaren honderden bedrijven begeleid. “Zoals elk bedrijf uniek is, is ook elke medewerker uniek. Garanties dat elke medewerker duurzaam de eindstreep haalt, zijn er niet. Maar op tijd maatregelen nemen vergroot de kans. Niets doen is, zeker nu de pensioenleeftijd bij wet opschuift, geen optie.”