ZLTO presenteert crisisdraaiboek glastuinbouw

ZLTO presenteert crisisdraaiboek glastuinbouw

Wat moet een glastuinder doen en waar moet hij aan denken in geval van een hagelstorm of een soortgelijke calamiteit? ZLTO heeft, op basis van de ervaringen die vorig jaar werden opgedaan na het noodweer in Someren en omgeving, een calamiteitendraaiboek opgesteld voor de glastuinbouw. Dit draaiboek is gratis beschikbaar voor de hele sector.

Het crisisdraaiboek is opgesteld in samenwerking met de ondernemers in het getroffen gebied in Zuidoost-Brabant, waar op 23 juni 2016 ruim 160 hectare glas werd verwoest. Ook Stigas heeft hieraan haar bijdrage geleverd. Het bevat de actiepunten voor het eerste uur na een crisis en de veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast staat in het draaiboek welke voorbereidingen al kunnen worden getroffen in ‘vredestijd’, zoals dat wordt genoemd.

Basiszaken

Wim van den Boomen, voorzitter van de ZLTO-vakgroep Glastuinbouw, bestuurder van LTO Glaskracht Nederland en werkgeversvoorzitter Stigas: “Een goede coördinatie vanaf dag één kan de totale kosten van de wederopbouw reduceren en er ook toe bijdragen dat de schade sneller kan worden hersteld. Daarbij: de kans op extremer weer, en daarmee ook op dergelijke verwoestende calamiteiten, wordt naar de toekomst toe alleen maar groter. En hoewel iedere calamiteit anders is, zijn er altijd bepaalde basiszaken die terugkomen. Wie is waarvoor verantwoordelijk, hoe ga je om met de pers, et cetera? Dit zijn allemaal zaken die van belang zijn.”

Gratis te downloaden

Het crisisdraaiboek is gratis te downloaden via de website van LTO Glaskracht; www.ltoglaskracht.nl.