Extra aandacht voor preventie van ziekteverzuim bij 55-plussers

Extra aandacht voor preventie van ziekteverzuim bij 55-plussers

55-plussers zijn niet vaker ziek dan mensen onder de 55. De ervaring leert dat als medewerkers van boven de 55 zich ziek melden, er meer aan de hand kan zijn en dat dit een voorbode kan zijn van langdurige uitval.  Daarom besteedt Stigas vanaf april 2016 extra aandacht aan deze categorie medewerkers zodra zij zich een keer ziekmelden. Werknemers lopen soms al langer rond met gezondheidsklachten en maken zich zorgen of ze het werk wel vol kunnen houden tot 67 jaar maar praten er met niemand over. Soms is de motivatie minder geworden en soms heeft men veel mantelzorgtaken erbij gekregen.

Doel is om te bekijken of de werknemer geholpen kan worden en daarmee langdurig verzuim kan worden voorkomen. De aanpak maakt deel uit van het programma Werken aan Morgen dat gericht is op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Werknemers worden opgeroepen voor een preventief spreekuur met de re-integratieadviseur. Doel is zo snel mogelijk te achterhalen:
• wat zij nodig hebben om weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan;
• wat de oorzaak van het verzuim is;
• hoe voorkomen kan worden dat zij langdurig gaan uitvallen;
• wat er eventueel nodig is om gezond door te kunnen werken tot de pensioenleeftijd.

Aan dit speciale spreekuur zijn geen extra kosten verbonden.

Meer informatie

Neemt u contact op met de Stigas Verzuimdesk: Telefoon 085 - 044 07 00 (kies voor optie 2).