Weten of uw bedrijf eerlijk werkt

Weten of uw bedrijf eerlijk werkt

De Inspectie SZW lanceert een nieuwe zelfinspectie over ‘eerlijk werken’. Illegaal werk, onderbetaling, schijnconstructies, en uitbuiting komen in Nederland nog te vaak voor. Deze misstanden leiden tot onnodige risico’s, ondermijnen de solidariteit in de sociale zekerheid en leiden in veel gevallen tot slechtere werkomstandigheden en oneerlijke concurrentie. De Inspectie SZW heeft een nieuwe, digitale ‘tool’ ontwikkeld waarmee werkgevers en opdrachtgevers eenvoudig kunnen checken aan welke regels zij moeten voldoen. En krijgen zij tips om het snel te regelen. De zelfinspectie ‘eerlijk werken’ is ook te gebruiken op computer, tablet en smart phone.

De regelgeving voor ‘eerlijk werken’ is complex. Er zijn veel verschillende wetten waaraan iedere werkgever zich moet houden. Zoals de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Wet aanpak schijnconstructies. Een werkgever die zeker wil weten dat hij of zij voldoet aan alle wettelijke voorschriften, kan nu de zelfinspectie ‘eerlijk werken’ raadplegen. De werkgever kijkt dan ‘door de bril van de inspecteur’ naar zijn of haar eigen organisatie. En verzamelt concrete actiepunten om in zijn of haar specifieke situatie de wet te kunnen naleven.

Getest

De zelfinspectie ‘eerlijk werken’ helpt werkgevers en opdrachtgevers hun weg te vinden in de regels voor eerlijk werken. Tijdens de ontwikkeling van de digitale ‘tool’ heeft de Inspectie SZW de zelfinspectie voorgelegd aan verschillende brancheorganisaties en experts. Het is de Inspectie SZW bekend dat een aantal bijzondere situaties niet is ‘beschreven’ in de zelfinspectie. Heeft u vragen over die bijzondere situaties, neemt dan contact op met Stigas, uw brancheorganisatie of met het informatiepunt van de Rijksoverheid.
Meer informatie:
• Eerlijkwerken (zelfinspectie.nl)
• Rijksoverheid (contact)