Factsheets Veilig, Gezond en Vitaal werken 2019

Foto factsheets 2019

Stigas heeft nieuwe factsheets over veilig, gezond en vitaal werken in de agrarische en groene sectoren gemaakt. Ze geven een beeld van hoe de sectoren er op dit moment voor staan als het gaat om veilig, gezond en vitaal werken. Ze geven werkgevers en werknemers, hun organisaties en overheden aanknopingspunten om de duurzame inzetbaarheid in de sector te vergroten.

Deze keer is er ook aandacht voor de mate waarin bedrijven de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) van Stigas gebruiken. Bijna 7.000 bedrijven zijn gestart met de RIE van Stigas . Daarvan heeft ongeveer driekwart ook alle risico’s geïnventariseerd. Nog lang niet alle bedrijven hebben hun plan van aanpak op orde. 

Andere belangrijke trends zijn:

  • Er zijn nog steeds veel dodelijke ongevallen, 14 in 2018, gemiddeld 15 per jaar over de afgelopen 10 jaar. Ongevallen met machines komen het meeste voor.
  • Het aandeel werknemers van 56 jaar en ouder blijft toenemen. 
  • Mede als gevolg daarvan blijft ook het verzuim in de sector licht toenemen.
  • ‘Klachten aan rug en ledematen’ blijft verzuimoorzaak nummer 1: ongeveer de helft van het verzuim wordt veroorzaakt door lichamelijke klachten. Verzuimoorzaak nummer 2 zijn psychische klachten.

Op een veilige, gezonde en productieve manier aan het werk zijn en blijven is van vitaal belang voor de agrarische en groene sector. Een sector waarbinnen economische en technologische ontwikkelingen snel gaan en duurzaam ondernemen gericht op de toekomst centraal staat. Stigas ondersteunt bedrijven hierbij, onder andere met de RIE, preventief medisch onderzoek en met programma’s zoals Werken aan morgen, Veilig op 1 en Pak stof aan!. Bekijk de factsheets.