Factsheets Agrarische en groene sectoren 2019

Afbeelding factsheets 2019

Stigas heeft nieuwe factsheets over veilig, gezond en vitaal werken in de agrarische en groene sectoren beschikbaar. Deze factsheets worden periodiek geactualiseerd op basis van gegevens uit verschillende bronnen en geven een actueel beeld hoe het gesteld is met veilig, gezond en vitaal werken in de sector. Dit beeld biedt werkgevers en werknemers, hun organisaties en overheden weer aanknopingspunten om de duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren.

 

Download Titel
Download Factsheet Agrarisch Groen totaal 2019
Download Factsheet Bos en Natuur 2019
Download Factsheet Dierhouderij 2019
Download Factsheet Glastuinbouw 2019
Download Factsheet Hoveniers en groenvoorziening 2019
Download Factsheet Mechanisch loonwerk 2019
Download Factsheet Open teelten 2019