GEWIJZIGDE ARBOWET: IS UW BASISCONTRACT AL OP ORDE?

GEWIJZIGDE ARBOWET: IS UW BASISCONTRACT AL OP ORDE?

Op 1 juli 2018 eindigt de overgangsregeling voor de sinds medio vorig jaar gewijzigde Arbowet. Vanaf dat moment moet u aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet voldoen. Eén van de wijzigingen is dat u een basiscontract heeft met een arbodienstverlener dat aan een aantal minimale eisen voldoet. De vernieuwde wet vraagt meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van de preventiemedewerker én wordt een grotere rol toegekend aan de bedrijfsarts. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet.