Nieuw: Vertrouwenspersoon open teelten

Nieuw: Vertrouwenspersoon open teelten

Voor werkenden in de sector Open Teelten is er sinds kort een vertrouwenspersoon beschikbaar. In de cao Open Teelten is afgesproken dat werknemers terecht kunnen bij een deskundig en onafhankelijk vertrouwenspersoon. Hiervoor kan men zich bij Stigas melden.

Werknemers kunnen op het werk te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om hun medewerkers hiertegen te beschermen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is hierin een belangrijke stap. De vertrouwenspersoon draagt zowel bij aan de invulling van een wettelijke verplichting als aan goed werkgeverschap.

Waar kan de vertrouwenspersoon mee helpen?

Werknemers kunnen bij de vertrouwenspersoon van Stigas terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan verder het volgende voor bedrijven en hun medewerkers betekenen:

  • De eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Dit kan telefonisch, maar ook op een veilige plek buiten het bedrijf;
  • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • Slachtoffers informeren naar andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • Doorverwijzen en eventueel begeleiden naar een andere instantie, bijvoorbeeld een mediator.

Bij Stigas zijn meerdere vertrouwenspersonen werkzaam. Contacten met de vertrouwenspersoon worden vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming wordt geen contact opgenomen of informatie gedeeld met derden.

Zijn er kosten aan verbonden?

De vertrouwenspersoon is gratis voor iedereen die werkzaam is in een bedrijf dat valt onder de cao Open Teelten. De sociale partners in de Open Teelten hebben dit in de cao afgesproken, omdat zij het belangrijk vinden dat er prettig, gezond en veilig gewerkt wordt.

Contact opnemen

De vertrouwenspersoon open teelten is op werkdagen tussen 9:00 en 17:30 telefonisch bereikbaar op 085 044 07 00, kies voor optie 1.