Inspectie controleert varkenshouderij

Inspectie controleert varkenshouderij

De Inspectie SZW gaat controleren op de arbeidsomstandigheden in de varkenshouderij. In deze sector doen zich verschillende arbeidsrisico’s voor. Bij de inspecties is aandacht voor onder meer het stalklimaat (stof), veiligheid van elektrische installaties, emissie van dieselmotoren en inrichting van het erf (waaronder silo’s).

Voor varkenshouders is een online magazine uitgebracht over veilig en gezond werken in de varkenshouderij. Het magazine bevat interviews met stakeholders zoals Stigas, de Long Alliantie Nederland en vervoersbedrijf Nijhof-Wassink. Ook komt een varkenshouder aan het woord die te maken heeft gehad met een stalbrand.

Nederland telt ruim 4.000 varkensbedrijven. Een groot deel van de bedrijven betreft zelfstandige ondernemers zonder personeel. Het is een misverstand als deze ondernemers denken dat de Arbowet op hen niet van toepassing is. Ook varkenshouders zonder personeel moeten maatregelen treffen om onveilige situaties in hun bedrijf op de werkvloer te voorkomen of te verbeteren.

Bron: Inspectie SZW

Heeft u al een risico-inventarisatie?

Voor vragen over uw risico-inventarisatie (RIE), neem contact op met onze Servicedesk: info@stigas.nl of bel naar 085 - 044 07 00 (optie 1).
Of neem contact op met uw preventieadviseur. Vul hier uw postcode in en u krijgt de contactgegevens van uw preventieadviseur.