Anne-Mieke ten Brinke van zorgboerderij Polderzicht: Waarom de RIE zo goed aansluit bij ons bedrijf

Anne-Mieke ten Brinke van zorgboerderij Polderzicht: Waarom de RIE zo goed aansluit bij ons bedrijf

Anne-Mieke ten Brinke van zorgboerderij Polderzicht in Mastenbroek deed onlangs de RIE van Stigas.

‘Vanuit mijn functie als kwaliteitscoördinator ben ik meerdere keren betrokken geweest bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) door Stigas. En het moet gezegd, het is een concept dat aansluit bij de visie en werkwijze van een (zorg)boer; praktisch en met gebruik van je boerenverstand.

Voorafgaand aan het bedrijfsbezoek vulden we zelf de digitale RIE in. De werkwijze is ook hier logisch en praktisch. Zaken die niet voorkomen op je bedrijf, of risico’s die niet relevant zijn, zet je eenvoudig “uit” en zaken die wel spelen op je bedrijf, worden duidelijk beschreven en zo nodig verduidelijkt met foto’s.

Tijdens de bedrijfsrondgang door de veiligheidskundige/bedrijfsadviseur worden zaken kritische én nuchter bekeken, en je krijgt ondertussen al veel informatie en advies aangereikt.
Afsluitend hebben we samen met de adviseur alle aanwezige risico’s in beeld gebracht, en in het systeem verwerkt. Verbeterpunten zijn in de vorm van actiepunten geagendeerd en verwerkt in het plan van aanpak.

Via de mail worden nu de actiepunten rond de geagendeerde datum onder onze aandacht gebracht om te worden opgepakt.

Ik ervaar de RIE van Stigas als een waardevolle aanvulling voor de zorgboerderij. Door de rondgang worden we meer bewust van de risico’s op ons bedrijf, nemen de risico’s daadwerkelijk af, maar ook neemt de RIE met rondgang door een bedrijfsadviseur een stuk organisatie van jou als zorgboer over. Tijd, die je graag aan je zorgdeelnemers besteedt!'

Anne-Mieke ten Brinke
Zorgboerderij Polderzicht

Ook benieuwd naar de RIE?

Bent u benieuwd naar de RIE van Stigas? Kijk hier of neem contact op met de Stigas Servicedesk, telefoon: 085 - 044 07 00, optie 1 of mail naar info@stigas.nl.