Inspectie SZW start controles in paddenstoelensector op 1 juli 2017

Inspectie SZW start controles in paddenstoelensector op 1 juli 2017

Op 1 juli 2017 start de Inspectie SZW met gerichte controles in de paddenstoelenteelt. Tot aan het einde van het jaar worden zeker 75 bedrijven bezocht en gecontroleerd. Alle bedrijven die in het verleden een controle hebben gehad worden in ieder geval opnieuw gecontroleerd.

De Inspectie controleert concreet op onder meer het juiste gebruik van pluklorry’s, persoonlijke beschermingsmiddelen en de fysieke belasting van medewerkers. Ook de aanwezigheid van een actuele RIE wordt meegenomen. Ook wordt gecontroleerd op wettelijke beloning en arbeidstijden. Bij overtredingen treedt de Inspectie SZW handhavend op.

De Vakgroep LTO Paddenstoelenteelt adviseert alle leden op om te inventariseren of alle verplichtingen rondom gezond en veilig werken en inzet van personeel voldoen aan de actuele wetgeving.

  • Heeft u vragen over gezond, veilig werken en de RIE neem dan direct contact op met Ton Joosten van Stigas via 06 – 20 14 12 66 of mail naar ton.joosten@stigas.nl.
  • Heeft u vragen over beloning, arbeidstijden en huisvesting neem dan contact op met de Werkgeverslijn via 088 – 888 66 88 of kijk op http://werkgeverslijn.nl.