Stigas nu ook gecertificeerd als re-integratiebedrijf

Stigas nu ook gecertificeerd als re-integratiebedrijf

Stigas heeft de heraudit die op 13 en 20 juni plaatsvond succesvol afgesloten. Dit betekent dat Stigas binnenkort nieuwe arbo- en ISO-certificaten ontvangt. Stigas is sinds 2014 gecertificeerd voor arbo en ISO 9001. Daarmee is Stigas het eerste gecertificeerde sectorinstituut, dat zich inzet voor veilig en gezond werken en inzetbaarheid van werkgevers, werknemers en gezinsbedrijven in de agrarische en groene sectoren.

Bij de heraudit is de scope van de certificering uitgebreid met een nieuwe activiteit: de uitvoering van re-integratiediensten. Met deze uitbreiding is Stigas officieel erkend als integraal dienstverlener op het gebied van preventie, duurzame inzetbaarheid en re-integratie.

Duurzame inzetbaarheid

De auditor was vooral zeer te spreken over de uitwerking van het onderdeel duurzame inzetbaarheid en de daaraan gekoppelde diensten. Volgens de auditor dekken de aandachtsgebieden naadloos de zogeheten ‘people-pilaar’ binnen de normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (ISO 26000 en MVO Prestatieladder). Een andere compliment ging over de wijze waarop de sectoraanpak wordt vormgegeven.

Voor Stigas bevestigt deze heraudit dat ze haar processen goed heeft ingeregeld en een stimulans om werkenden in agrarisch en groen optimaal te blijven bedienen als het gaat om gezond, vitaal en veilig werken.

Voor meer informatie: Math Creemers, mail naar math.creemers@stigas.nl