Inspecties in het groen, grond en infra. Zo ben je goed voorbereid!

Loonwerk

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangekondigd inspecties te gaan uitvoeren in de sector groen, grond en infra. Ondernemers hebben hier inmiddels een brief over ontvangen of kunnen deze binnenkort nog krijgen. 

GGI bedrijven zullen steekproefsgewijs worden bezocht door de inspectie. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat de risico-inventarisatie (RIE) en het arbocontract op orde is. We geven graag informatie hoe je je het beste voorbereidt.

1. Actualiseren of aanvragen RIE en plan van aanpak

Het hebben van een RIE is voor de meeste bedrijven een verplichting vanuit de Arbowet. Deze verplichting geldt voor alle bedrijven waar onder gezag wordt gewerkt. Denk bij werken onder gezag niet alleen aan medewerkers in loondienst, maar ook aan stagiaires, meewerkende gezinsleden, uitzendkrachten, bedrijfsverzorging, (zaterdag)hulpen etc. Maar ook andere bedrijven wordt geadviseerd om een RIE te hebben. Kijk hier voor de veelgestelde vragen over de RIE.

In een plan van aanpak is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken.

•    Je hebt al een RIE
Het kan zijn dat jouw RIE niet meer actueel is, omdat er in de tussentijd zaken veranderd zijn op je bedrijf. Ben je VCA-gecertificeerd dan is het sowieso nodig om je RIE minimaal eenmaal per drie jaar te updaten. We raden je aan om jouw RIE opnieuw door te lopen en waar nodig te actualiseren. Dit hoeft niet veel tijd te kosten. Let er ook op dat in het verleden vastgestelde verbeteracties zijn uitgevoerd of worden uitgevoerd.
 
•    Je hebt nog geen RIE
Beschik je nog niet over een RIE? Neem dan contact op met Stigas. Heb je personeel in dienst en draag je Colland-premie af, dan kun je gratis gebruik maken van de speciaal voor de sector ontwikkelde branche-RIE. Heb je minder dan 25 medewerkers, dan mag je de RIE zelf uitvoeren met deze erkende RIE. Maar je kunt ook met Stigas afspraken maken over ondersteuning bij de uitvoering en toetsing van de RIE. Dit laatste is sowieso verplicht als je meer dan 25 medewerkers hebt.

Voor zelfstandigen, die geen personeel in dienst hebben en geen Colland-premie afdragen, kan gebruik gemaakt worden van een speciaal Zelfstandigenpakket waar de RIE in is opgenomen. Leden van Cumela krijgen korting op het tarief van dit pakket.

2. Basiscontract arbodienstverlening

Eén van de verplichtingen van de Arbowet is dat je in het bezit bent van een basiscontract arbodienstverlening. In dit basiscontract staat onder meer aangegeven hoe je de toegang van je medewerkers tot de bedrijfsarts geregeld hebt. Dit geldt niet alleen voor als je medewerkers in eigen dienst hebt, maar ook als je gebruik maakt van seizoenskrachten of gezinsleden, die in dienst zijn van het bedrijf. Wij verwijzen je hiervoor naar het contract met je arbodienst. Beschik je niet over een basiscontract arbodienstverlening, dan is het ook mogelijk dit met Stigas te regelen. 

Heb je geen personeel in dienst, maar maak je gebruik van uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiaires dan volstaat het eerder genoemde Zelfstandigenpakket.

-> Stigas kan jou ook vertellen of jij als zelfstandige verplicht bent om dit basiscontract af te sluiten.

Tot slot

Wij willen bedrijven graag attenderen op bovengenoemde actie, zodat zij zich zo mogelijk hierop kunnen voorbereiden. Stigas heeft overigens geen enkele invloed op welke bedrijven worden geïnspecteerd en welke niet. We zijn als sectorinstituut over deze actie geïnformeerd. Zijn er voor nu verder nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

Meer informatie

Kijk ook eens op de pagina Loonwerk van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Contact

Stigas Servicedesk: info@stigas.nl of 085 – 044 07 00 (optie 1)