Ziekteverzuim agrarische en groene sector daalt licht

Verzuim 2023 daalt licht

Het gemiddelde ziekteverzuim in de agrarische en groene sector 2023 komt uit op 5,25%. Hiermee daalt het verzuim licht ten opzichte van 2022, toen het gemiddelde verzuimpercentage 5,29% was. De cijfers zijn berekend over de eerste twee ziektejaren.

Het verzuim voor de agrarische en groene sector is vergelijkbaar met de landelijke verzuimcijfers.

Het verzuim per sector

De ontwikkeling van het verzuim verschilt per sector. Voor informatie over jouw eigen sector raadpleeg onze website: https://www.stigas.nl/artikel/ziekteverzuimcijfers/ 

Ziekteverzuim en diagnose

Uit onze analyse komt naar voren dat het verzuim grotendeels veroorzaakt wordt door een aantal factoren:

  • De vergrijzing van de werkende beroepsbevolking in Nederland zie je ook terug in de agrarische en groene sector. Hoe ouder de werknemer, hoe langer de verzuimduur. Een combinatie van factoren ligt hieraan ten grondslag zoals de toename van griep- en verkoudheidsklachten, jarenlange fysieke belasting, toename van chronische ziekten en de uitval van medewerkers door langdurige drukte. Uit de analyse blijkt dat vooral de ziekteduur toeneemt bij oudere werknemers. Van de onderzoekspopulatie is 20,8% van de werknemers 56 jaar of ouder, in 2022 was dat nog 19,5%. 
  • Het risico op verzuim naar aanleiding van langdurige fysieke belasting wordt groter naarmate de populatie ouder wordt en langer doorwerkt. Klachten aan rug en ledematen bepalen nog steeds voor het belangrijkste deel het verzuim.
  • Een toename van psychische klachten als gevolg van spanningen en stress. Daarnaast zorgt de schaarste op de arbeidsmarkt voor een blijvende druk op het personeel om het werk voor elkaar te krijgen. Ook blijken zaken als de recente prijsstijgingen, de stikstofcrisis en de energiecrisis een rol te spelen.

Aandeel afgegeven diagnoses jaar 2023

Ziekteverzuim en leeftijd

De gemiddelde verzuimduur over het eerste ziektejaar is in 2023 16,6 kalenderdagen en is gestegen ten opzichte van 2022 (13,6 kalenderdagen). De verzuimduur over het eerste en tweede ziektejaar samen komt in 2023 uit op gemiddeld 25,6 kalenderdagen, ten opzichte van 20,9 kalenderdagen in 2022. 

Werk aan de winkel

Positief is dat het landelijk verzuim in de sector gemiddeld licht is gedaald, maar dat geldt niet voor alle agrarische en groene sectoren. Stigas gaat met de betreffende sectoren dan ook in gesprek om naar de oorzaken en mogelijk maatregelen te kijken. Verder moet er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking in het algemeen en ook binnen de agrarische en groene sectoren de komende jaren nog verder zal toenemen. Op grond hiervan blijft de aandacht voor verzuimpreventie onverminderd groot. Aandachtspunten hierbij zijn preventie van fysieke en psychische belasting en aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Niets doen zal automatisch tot een stijging van het verzuim leiden. 

Ondersteuning

Wil je geholpen worden bij het laag houden of verminderen van je ziekteverzuim? Weet dat voor agrarische en groene bedrijven op dit gebied veel geregeld is via Colland Arbeidsmarkt. Vaak gratis of tegen een sterk gereduceerd tarief.  Neem voor meer informatie gerust contact op met je Stigas preventieadviseur of met de Stigas Servicedesk: info@stigas.nl of bel naar 085 – 044 07 00, optie 1.