Lancering normontwerp voor tekenwerende kleding

Lancering normontwerp voor tekenwerende kleding

Het is deze week de 'Week van de Teek'. Hoewel een teek minuscuul is met zijn 1 tot 5 millimeter grootte, kan dit beestje levens op zijn kop zetten. Eén op de vijf á zes draagt namelijk de ziekte van Lyme bij zich. Om mensen die in het groen werken te beschermen, is ontwerp NEN 8333 gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot eind juni online commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.

De projectgroep die deze norm heeft opgezet bestaat uit fabrikanten, eindgebruikers, een ‘tekenexpert’ en een onderhoudsbedrijf. Het eerste normontwerp NEN 8333 ‘Beschermende kleding – Kleding die helpt te beschermen tegen teken en fabrieksmatig behandeld is met permethrine’ is inmiddels gepubliceerd. Naar aanleiding van een marktverkenning is duidelijk geworden dat een norm voor tekenwerende kleding voor een betere kwaliteit van de producten kan zorgen. De markt voor dergelijke kleding groeit dan ook snel. Tot eind juni is het voor iedereen mogelijk om commentaar in te dienen via www.normontwerpen.nen.nl.

Tekenwerende kleding voor de agrarische en groene sectoren

Werkgevers en werknemers in de agrarische en groene sectoren worden vertegenwoordigd door drie kerndeskundigen van de FNV en Defensie, en door Mirjam de Groot, branchespecialist en preventieadviseur voor de bos- en natuursector bij Stigas. Zij geeft aan dat werkgevers, werknemers en inkopers van kleding behoefte hebben aan een helder overzicht van goed werkende, veilige werkkleding die voldoet aan de vereisten voor veilig en gezond werk. ‘Op dit moment zijn er bijvoorbeeld veel soorten geïmpregneerde werkbroeken op de markt. De beschermende materialen op deze broeken zijn middels washing, dipping en spraying aangebracht. Welke van deze methoden zijn werkelijk veilig en effectief? De werking ervan neemt bovendien af met wassen, maar dit is niet zichtbaar aan de kleding. Het is belangrijk dat dit herkenbaar gemaakt wordt. Werknemers willen weten: voldoet deze kleding aan een norm en welke dan, hoe moet ik deze kleding wassen?  Kan bijvoorbeeld een zaagbroek ook worden behandeld met een tekenwerend middel? Stigas werkt graag mee aan een bruikbare, begrijpelijke norm voor de gebruiker, om zo goede informatie te kunnen geven over de keuze, het gebruik en het onderhoud van tekenwerende kleding.’

Beroepsziekte

Teken zijn een potentieel risico voor werknemers en recreanten in bos, natuur, landschap, parken en tuinen. Wanneer iemand tijdens het werk de ziekte van Lyme oploopt, is er sprake van een beroepsziekte. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer om tekenbeten te voorkomen. Het dragen van de juiste kleding is hierbij een belangrijk aspect.

Zorg voor een complete norm en praat mee over de inhoud

Het normontwerp voor tekenwerende kleding is eind maart verschenen. Bent u gebruiker of fabrikant van deze kleding? Blijf op de hoogte van de inhoud en geef uw input op het normontwerp via normontwerpen.nen.nl. Zo ontstaat er een complete norm, geschreven voor en door de markt.

Meer informatie

Lees de motivatie van een aantal initiatiefnemers van deze norm in het online magazine. Voor meer informatie over deze norm: Stephanie Jansen, Consultant NEN Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.