Week van de teek 2017 | Systematisch controleren en registreren, onderzoek en een NEN-norm voor tekenwerende kleding

Week van de teek 2017 | Systematisch controleren en registreren, onderzoek en een NEN-norm voor tekenwerende kleding

Met de start van de lente begint ook het tekenseizoen. Wie in het groen werkt of recreëert, loopt een verhoogd risico op een tekenbeet. Controleren op teken is daarom belangrijk. Hier wordt aandacht voor gevraagd in de Week van de teek van 3 tot en met 9 april. De week wordt georganiseerd door Stigas in samenwerking met een groot aantal landelijke organisaties. Meer informatie vindt u op www.weekvandeteek.nl.

Teken: de risico’s

Teken zijn heel kleine spinachtige beestjes die leven van bloed. Ze zitten in de buurt van bomen en struiken, in hoog gras en tussen dode bladeren. Teken kunnen zich vastbijten in de mensenhuid. Van een tekenbeet kunt u de ziekte van Lyme krijgen. Om dit te voorkomen is het belangrijk uzelf op tekenbeten te controleren nadat u in het groen bent geweest. Haal de gevonden teken snel weg en houd uw gezondheid in de gaten. Als leidraad bij het controleren kan deze animatie (4 minuten) worden gebruikt.

Registratiesysteem

Daarnaast vraagt Stigas opnieuw aandacht voor het registratiesysteem waarin mensen die in het groen werken en een tekenbeet hebben opgelopen deze kunnen registreren.

Onderzoek

• Tekenbeten, de ziekte van Lyme en preventiemaatregelen in de groene sectoren
Stigas doet dit jaar onderzoek samen met FNV, de VBNE, de VHG en CUMELA Nederland. Eerder heeft dit onderzoek plaatsgevonden in 2009 en 2010. Het is voor de sector belangrijk te weten door wie en bij welke werkzaamheden er tekenbeten worden opgelopen, welke preventieve maatregelen goed werken, wat er beter kan en waar we de komende jaren aandacht aan moeten besteden bij het opstellen van beleid.

• LymeProspect-onderzoek
Het is nog onbekend waarom sommige mensen wel klachten houden na behandeling van de ziekte van Lyme en anderen niet. Het LymeProspect-onderzoek – een samenwerking van RIVM, Radboudumc, AMC en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn – zal hier meer inzicht in geven. Met de resultaten hopen de onderzoekers voorstellen te kunnen doen voor behandelingen die langdurige klachten na Lyme kunnen voorkomen of genezen. Mensen die beginnen met een antibioticakuur tegen een rode ring of vlek of andere vorm van de ziekte van Lyme kunnen meedoen aan het onderzoek. Hun gezondheid wordt gevolgd via bloedafnames en vragenlijsten. De mensen die na een jaar nog klachten hebben worden vergeleken met de mensen die geen klachten meer hebben. Mensen kunnen zich aanmelden op www.tekenradar.nl of via hun (huis)arts.

• Onderzoek ‘TBE door tekenbeten’
In 2017 doet het RIVM onderzoek naar blootstelling aan tekenencefalitis (TBE)-virus onder mensen die beroepsmatig een hoog risico lopen op tekenbeten. Mensen die in het groen werkzaam zijn, worden via hun werkgever uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een éénmalige online vragenlijst en een bloedafname, zodat op het RIVM het bloed onderzocht kan worden op antistoffen tegen het TBE-virus. Bent u een werkgever met werknemers in het groen, en wilt u meewerken aan deze studie? Neem dan uiterlijk in de eerste helft van 2017 contact op met de onderzoekers via: tbe@rivm.nl.

NEN-norm voor tekenwerende kleding

Bent u inkoper of gebruiker van tekenwerende kleding, denk dan mee over de NEN-norm voor tekenwerende kleding en geef uw input op het normontwerp. Dit kan via vanaf 3 april tot en met 30 juni 2017 via www.normontwerpen.nen.nl.

Handig

  • De website weekvandeteek.nl en de toolkit teken en Lyme van het RIVM staat boordevol informatie over teken en richten zich op iedereen die tijdens werk of vrije tijd met teken in aanraking kan komen.
  • Controleer regelmatig op teken en tekenbeten en doe het systematisch. Hoe? Bekijk het filmpje Systematisch controleren.